Gwarantując wysoką jakość świadczonych usług w zakresie opieki nad grobami oferujemy:


 • czyszczenie i konserwację nagrobków

 • usuwanie starych kwiatów i zniczy

 • porządkowanie terenu wokół grobu (usuwanie liści, śmieci )

 • wysypanie żwiru wokół nagrobka

 • odśnieżanie nagrobków

 • ustawienie kwiatów, stroików, zniczy

 • montaż ławeczki koło grobu

 • Opieka nad grobem bezpośrednio po pogrzebie (usuwanie wypalonych zniczy, wiązanek)

 • Zamawianie mszy św. za osoby zmarłe

 • Zamieszczanie nekrologów w miejscowych gazetach

 • wykonywanie dokumentacji fotograficznej przed i po wykonanym zleceniu (przesłanie e-mailem lub tradycyjnie)

 • pośrednictwo w usługach kamieniarskich

 • wszelkie prace na indywidualne życzenie klienta